Andreas Granqvist, ingen större vän av Guldbollen. Men han tog emot utmärkelsen 2017.
Skribenter är Jan Stensson och Inga-Lill Högfeldt.
Skribenter är Johan Stenberg, Catherine Hylander Svensson och Simon Liedgren.