5 Tropicana Ås, T Uhrbergska ha ett smygloppd5654
11 Popeye Face, P Ingvessegerlös länge74004
8 Silent Hill, P Untersteinerkan då allt stämmerd7132